Barça Stadium Tour & Museum

Política de Privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades pel FC Barcelona, situada a l’Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

2. FINALITATS

Les dades seran tractades amb la finalitat de poder mantenir relació amb vostè per a poder informar-lo dels esdeveniments que siguin del seu interès com a periodista.

3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap forma a cap tercer, només a aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per exemple, emmagatzematge de la informació), però que en cap cas tractaran les dades per a les seves finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal com s’indica a l’apartat 4 següent.

4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

El FC Barcelona, com entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, pel que fa possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de newsletter, emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds de informació o atenció al soci, etc.).

En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

-          Clàusules Tipo aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

-          Certificats dels tercers: Per exemple, el PrivacyShield, acord marcentre la UE i EstatsUnits que estableix un marc estandarditzat pel tractament de dades acord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades

5. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

Totes les dades que ens proporcioni, seran tractades fins que es compleixin 3 anys des de la seva última participació en qualsevol esdeveniment o roda de premsa realitzada pel FC Barcelona. 


Finalitzat el termini indicat en el primer paràgraf d’aquest apartat, el FC Barcelona conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir qualsevol obligació legal del Club.

6. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit  dirigit a la direcció  Avda. AristidesMaillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència “Dades Personals” o bé, per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat

Si tingués qualsevol dubte sobre com tractem les dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la direcció Avda. AristidesMaillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència o l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat.

Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el FC Barcelona ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada.